Artykuły

Zastosowania

PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY

 

Image Systems zajmuje się zaawansowaną analizą ruchu w przemyśle zbrojeniowym od końca lat 80.

 

 

Tracking Mount (3D)

 

 

TrackEye jest oprogramowaniem do analizy 3D w zastosowaniach wymagających wykorzystywania Tracking Mount. Program posiada narzędzia do kalibracji i korekcji Tracking Mount , analizy ruchu 3D, korekcji refrakcji oraz przekształceń systemu współrzędnych.

 

 

Wyrzutnie rakiet (6 stopni swobody)

 

 

Badania nad wyrzutniami rakiet są jednym z bardziej wymagających zastosowań. Należy uzyskać dane 6D (współrzędne x, y, z, pochylenie, przechylenie, odchylenie) wyrzutni z jednej lub kilku kamer z dużą dokładnością. TrackEye posiada narzędzia do analizy ruchu w 6 stopniach swobody (6DOF), kalibracji obiektywu, przekształceń systemu współrzędnych.

 

 

Sterowanie kamerami

 

 

Komunikacja z Systemami Planowania Testów: duże laboratoria badawcze wykorzystują systemy do planowania testów. Wersja Enterprise Edition oprogramowania TEMA Camera Control może komunikować się z systemami planowania testów i automatycznie wykonywać ustawienia kilku kamer na podstawie wartości zdefiniowanych wcześniej.

 

PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY

 

Oprogramowanie TEMA i TrackEye są wykorzystywane w testach zderzeniowych takich firm jak: Daimler Chrysler, Honda, VW i Peugeot:

 

 

Testy zderzeniowe 3D

 

 

TEMA 3D umożliwia pomiary zniekształceń, prędkości i przyspieszenia.

 

 

Badanie objętości poduszki powietrznej

 

 

 

Opcja TEMA Airbag umożliwia pomiary objętości i obwodu poduszki powietrznej.

 

 

Ruch głowy w 6D

 

 

Pozycję głowy manekina wykorzystywanego w testach zderzeniowych można określać w 6 wymiarach (x, y, z, pochylenie, przechylenie, odchylenie)dzięki opcji TEMA 6D.

 

INNE GAŁĘZIE PRZEMYSŁU

 

 

Testy upadku

 

 

Wielu klientów wykorzystuje oprogramowanie TEMA Motion do pomiarów prędkości i przyspieszenia spadających przedmiotów (ciał).

 

 

Analiza w golfie

 

 

 

TEMA Motion może również służyć do pomiarów prędkości I deformacji piłeczki golfowej.

 

 

Przepływ cieczy

 

 

Przepływ ciał płynnych można mierzyć narzędziem do śledzenia konturów w oprogramowaniu TEMA Motion.

TRACKEYE

TrackEye obsługuje wszystkie formaty plików głównych producentów kamer szybkich na rynku. Budowa modułowa ułatwia implementację nowych formatów i kamer.

System TrackEye posiada nowoczesny windowsowy interfejs użytkownika. Dzięki temu można łatwo opanować jego obsługę. System TrackEye pracuje w sesjach zarządzanych przez okno skłądające się z: obszaru roboczego, menu i palety funkcji. Funkcje przedstawione są w postaci ikon.

Najczęstszym zastosowaniem systemu TrackEye jest śledzenie różnych markerów w sekwencji obrazów i analiza ruchu tych punktów. Różne zastosowania stawiają różne wymagania w stosunku do procesu śledzenia markerów. Ze względu na różną jakość obrazu i wygląd markerów konieczne jest stosowanie różne metody śledzenia.

 

do pobrania:

podstawowe informacje
broszura informacyjna

TEMA Camera

TEMA Camera Control to opcja do systemu TEMA, wiodącego w świecie systemu do zaawansowanej analizy ruchu. Oferuje możliwość sterowania kamer szybkich różnych producentów z poziomu jednego programu.

TEMA Camera Control jest w pełni zintegrowane z systemem analizy ruchu TEMA. Użytkownik może rozpocząć śledzenie i przeprowadzić analizę bezpośrednio po ściągnięciu sekwencji obrazów bez potrzeby opuszczania programu.

Operator może ustawić wszystkie główne właściwości kamery: wielkość obrazu, częstotliwość klatek, opcje wyzwalacza, czas naświetlania i wiele innych.

Enterprise Edition wprowadza do TEMA Camera Control wiele nowych udogodnień ważnych dla dużych laboratoriów pomiarowych przeprowadzających testy zderzeniowe

 

do pobrania:

podstawowe informacje
broszura informacyjna

FILM SCANNER

Skaner TrackEye jest urządzeniem do digitalizacji w wysokiej rozdzielczości taśmy filmowej 16 oraz 35 mm, które dostarcza dane wejściowe do programu TrackEye do analizy ruchu.

Skaner jest w pełni zintegrowany z oprogramowaniem TrackEye. Z poziomu menu oprogramowania TrackEye można zapisywać digitalizowane sekwencje filmowe oraz w pełni sterować pracą skanera TrackEye.

Skaner TrackEye obsługuje wszystkie główne formaty wojskowe i przemysłu samochodowego: FDRS, HDRS, IRIG-B, IGOR, Contraves –B do –F oraz wszystkie Photo- Sonics. Różna liczba perforacji na taśmie (do 8 na klatkę) może być obsługiwana przez program bez zmiany konfiguracji mechanicznej.

Skaner TrackEye wykorzystuje technologię skanowania liniowego. Film przesuwany jest ze stałą prędkością przed kamerą a źródło światła znajduje się po drugiej stronie taśmy.

Aby uniknąć uszkodzenia taśmy i perforacji na taśmie skaner TrackEye został wyposażony w kamerę liniową i mechanizm przesuwu taśmy ze stałą prędkością. Stała prędkość uzyskiwana jest dzięki sterowanemu serwem wałkowi przesuwu.

Skanery TrackEye oferowane są w trzech wersjach: czarnobiałej, kolorowej 2k i kolorowej 4k.

 

do pobrania:

broszura informacyjna

TEMA Motion

Podstawową funkcją TEMA jest śledzenie w trybie 2D. Śledzenie odbywa się normalnie z wykorzystaniem kamer zamocowanych. Podstawowa funkcja śledzenia operuje w dwóch wymiarach i przedstawia dwuwymiarowe współrzędne dla każdego śledzonego obiektu.

Można śledzić synchronicznie wiele sekwencji obrazów. Wszystkie dane na wyjściu mogą być umieszczone na jednym wykresie lub w arkuszu kalkulacyjnym.

W zależności od zastosowań potrzebny jest inny sposób śledzenia obiektów. Jakość obrazu i wygląd obiektu mogą się różnić, co oznacza, że do śledzenia potrzebne są różne algorytmy i ustawienia

 

do pobrania:

podstawowe informacje
broszura informacyjna

Więcej artykułów…

  1. TEMA Automotive
  2. Image Systems